آخرین یاداشت ترم چهارم

با سلام خدمت دوستان عزیز این ترم هم تموم شد دیگه.  امیدوارم ترمی سرشار از نمرات خوب داشته باشید.امید وارم با این وبلاگ توانسته باشم برای رشد رشته جنگلداری کمکی کرده باشم.

تا نگاه می کنیم وقت رفتنه

پس سعی کنیم رفتار خوبی به یادگار بزاریم

برگ ها به آسودگی می ریزند چون می دانند دوباره سبز خواهند شد، چون می دانند خاک پایان نیست بلکه آغازیست برای شروع دوباره!

و بدان این نشانه ها برای آگاهی دادن به تو هست تا بدانی  خاک پایان نیست !

"علیرضا جریره"

/ 1 نظر / 28 بازدید
مهر ماندگار

هذیانم را دنبال می‌کنم، اتاق‌ها، خیابان‌ها کورمال‌کورمال به‌درونِ راه‌روهای زمان می‌روم از پلّه‌ها بالا می‌روم و پایین می‌آیم بی‌آن‌که تکان بخورم با دست دیوارها را می‌جویم به نقطه‌ی آغاز بازمی گردم چهره‌ی تو را می‌جویم به میانِ کوچه‌های هستی‌ام می‌روم در زیرِ آفتابی بی‌زمان و در کنار من تو چون درختی راه می‌روی تو چون...