سخنان فلسفی

وقتی ارزشها عوض میشن عوضیها با ارزش میشن.

انسانها را از زیستن بشناس , در گفتن همه آراسته اند !

اندیشه هاى ما سرنوشت ما را رقم می زنند . آنچه امروز هستیم
ثمره اندیشه هاى دیروز ماست و فردا چیزى جز اندیشه هاى امروز ما نیست ، پس بزرگ
بیندیشید تا بزرگ زندگى کنید .

هرگز درباره چیزی نگو [ آن را ] از دست داده ام، بلکه فقط بگو
آن را پس داده ام (  اپتکوس رومی )

سکوت بهترین تحقیر است (جرج برنارد شاو)

برای نادان پیرایه ای سزاوارتر و زیباتر از خاموشی نیست

(بزرگمهر)

چارلی چاپلین خطاب به دخترش: دخترکم هیچگاه هم آغوشی هایت را
با عشق مقایسه نکن هیچ مردی در رختخواب نامهربان نیست ...!

کوروش کبیر : برای متنفر بودن از کسانیکه از من متنفرن وقتی
ندارم. زیرا من گرفتار دوست داشتن کسانی هستم که مرا دوست دارن.

بیادت می آورم تا همیشه بدانی که زیباترین منش آدمی محبت اوست
، پس محبت کن چه به دوست چه به دشمن که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست . "
کوروش کبیر "

زندگی تنها اتفاقی سادہ در لحظه حاضر است، این در حالی است که
ما ھموارہ این لحظات را با کشیدن خط ونشان از بین می بریم وتباہ میکنیم. "جان
لنون"

به ھر روزت توجه کن

دیروز دیگر خاطرہ

فردا فقط خیال

اماامروز ھنوز پویاست

امروزت را باخاطرہ قشنگ دیروز و رویای فردا در ھم آمیز،
طی کن وتداوم بخش

"کن دان"

ستاره وقتی میشکنه میشه شهاب، اما دلی که میشکنه میشه سوال بی
جواب. چیلرو

در جهان چیزی هست که نمیدانیم چیست و کاری میکند که نمیدانیم
چه کاری است! ( انشتین )

همیشه سخت ترین سیلی را از کسی میخوری
که روزی بهترین نوازشگرت بود

آن که میخواهد روزی پرواز عشق را تجربه کند ، نخست باید روی
پای خود ایستادن

را بیاموزد ، پرواز را که با پرواز
آغاز نمیکنند

زندگی جدولی است که هر کس در صدد حل
آن بر آید ، جایزه اش مرگ است.

 سخن نویسنده

و چه بی تفاوت از کنار هم می گذریم گویی هرگز همدیگر را ندیده ایم ، هی تو ،چقدر آشنایی!

 مرا بخاطر بسپار ای رهگذر ، کاش می دانستی فقط بودنمان در کنار هم ارزش دارد و گرنه می توانستیم در جای غیر از اینجا باشیم!

اگر پرواز با بال بود مرغ خانگی پرواز می کرد!

در جنگلداری خواندم : درخت در جایی می روید که شرایط برای رشدش باشد پس اگر در جایی هستی بدان شرایط برای رشدت محیاست هر چه باشد از درخت کمتر نیستی!

کاش همان طور که به فکر جمع کردن زباله ها از محیط هستیم فکری به حال  زباله های مغز خود می کردیم! (علیرضا جریره)

/ 0 نظر / 20 بازدید