اسامی گونه های علمی با تلفظ فارسی برای اولین بار\

نام گونه   تلفظ فارسی گل شیپوری آریومَکولانتیوم یونجه مدیکاگوساتیوا گلرنگ کاراتاموس تنکتوریوس جنس سیکاس سیکاس ِرولوتَ جنس ژنکیو ژنکیوبیلوبا سوزنی برگان کونیفرا کاج خانواده پینوس: کاج پینوس پاندروسا / پینوس لونگیفولیا: / پ.سیلوستریس : / پ.تِدا : / پ.اِلداریکا : سدر سدروس لیبانی : نوعی نوئل پیسِا اکسلسا: / پیسِا آبیس ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 429 بازدید

ادامه اسامی علمی گونه ها با تلفظ فارسی

هِدرا کولچیکاو هدرا پاستو چیوی…………………………………………………………داردوست اوکالیپتوس رگانس……………………………………………………………………اکلیپتوس سکویا دِندرون جیگانتا……………………………………………………………………درخت غول نانورهوپزریتچیانا……………………………………………………………………داز فونیکس داکتیلی فِرا………………………………………………………………نخل خرما واشینگ تونیا فلی فِرا……………………………………………………………………نخل بادبزنی کوکوس نوکی فِرا……………………………………………………………………نارگیل وی بورنوم لانتانا……………………………………………………………………هفت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 59 بازدید

منابع کارشناسی ارشد جنگلداری

جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل با ضریب ۳: -  بهره برداری کتاب دکتر لطفعلیان - جزوه شناخت جنگل دانشگاه تهران (ویرایش گروه یک از چهار) ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 146 بازدید
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
5 پست
شهریور 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
شهریور 91
3 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
11 پست
بدون_شرح
1 پست
spss
1 پست
اوج
1 پست
بدون_شرح!
1 پست
کوه_ماغر
1 پست
بقا
1 پست
اعتراف
1 پست
کودکی_ها
1 پست
درخت_تاغ
1 پست
کاشت
1 پست