جنگل های ایران - تورانی

جنگل های ایران - تورانی

یکی دیگر از ۵ ناحیه رویشی ایران زمین جنگل های ایران تورانی می باشد اما چه اندازه از این جنگل ها می دانیم؟

ناحیه ی رویشی ایران تورانی که قسمت اعظم فلات مرکزی ایران را در برگرفته حدود ۲۸.۲ درصد معادل ۴۰۳۲۵۵۶ هکتار جنگل های کشور را در خود جای داده است . این ناحیه براساس شرایط توپوگرافی و ارتفاع به دو منطقه کوهستانی با آب و هوای سرد و منطقه جلگه ای با آب و هوای بیابانی و گرم و خشک تقسیم می شود . هرچند که شرایط جوی منطقه موجب پراکندگی و فاصله زیاد درختان شده اما به دلیل وسعت زیاد دارای گونه های گیاهی متنوع می باشد به نحویکه ۶۹ درصد فلور ایران در این ناحیه قرار گرفته است

گونه های اصلی منطقه کوهستانی بنه،بادام و ارس و گونه های اصلی منطقه جلگه ای گز،تاغ،قیچ و اسکنبیل می باشد

/ 0 نظر / 23 بازدید